Επαμεινώνδας Π. Φασιανός (Epa Fassianos)

Συνθέτης Ηλεκτροακουστικής Μουσικής

© LOXOSconcept

test.png

© LOXOSconcept 2017

website34.png

IFEM 2019 BRATISLAVA

INTERNATIONAL FESTIVAL OF EXPERIMENTAL MUSIC · EXS BRATISLAVA

SONIC ART

«Winner Takes All...» Festival

Experimental Studio Bratislava, MultiArt, o. z., Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava, Slovakia

SLOVAK REPUBLIC - Slovenská republika

Bratislava Premiere of Chromatocosmos (Stereo, Fixed-Media)

wave.jpg

© 2020 by Epa Fassianos