Οδυσσεύς (2018)

Odysseus (2018)

Ακουσματική Μουσική (2 Κανάλια)

Περιπέτεια (2018)

Peripeteia (2018)

Ακουσματική Μουσική (2 Κανάλια)

Μεταμόρφωσις (2019)

Metamorphosis (2019)

 

Ακουσματική Μουσική (2 Κανάλια)

Χρωματόκοσμος - Εκδοχή Β  (2015)

Chromatocosmos - Version B  (2015)

 

Ακουσματική Μουσική (2 Κανάλια)

© 2017 by Epa Fassianos.

Συμπαντική Συμφωνία (2020)

Ambient Universe (2020)

 

Ακουσματική Μουσική (2 Κανάλια)

{Σε Εξέλιξη - In Progress}